1. Αλκοολικός Βαθμός
 2. Ειδικό Βάρος (αραιομετρικώς)
 3. Δυναμικός Αλκοολικός Βαθμός (ΔΑΤ) εν ζυμώσει
 4. Πτητική Οξύτητα
 5. Ολική Οξύτητα
 6. Ενεργός Οξύτητα (pH)
 7. Ελεύθερο Θειώδες (Ογκομετρικά)
 8. Ολικό Θειώδες (Ογκομετρικά)
 9. Ανάγοντα Σάκχαρα LUFF
 10. Ανάγοντα Σάκχαρα
 11. Ένταση / Απόχρωση (Φασματομετρικά)
 12. Δείκτης Ολικών Πολυφαινολών ΔΟΦ (Φασματομετρικά)
 13. Δείκτης Φαινολών(Folin-Ciocalteu) (Φασματομετρικά)
 14. Έλεγχος Τρυγικής Σταθερότητας (TARTARCHECK)
 15. Έλεγχος Πρωτεϊνικής Σταθερότητας
 16. Μέτρηση Γαλακτικού Οξέος (Φωτομετρικά)
 17. Μέτρηση Μηλικού Οξέως (Φωτομετρικά)
 18. Μέτρηση Σιδήρου (Φωτομετρικά)
 19. Μέτρηση Χαλκού (Χρωματομετρικά)
 20. Μέτρηση Σορβικού Οξέως (Φασματομετρικά)
 21. Προδιορισμός Τανvινών (Φασματομετρικά)
 22. Δείκτης Αιθανόλης
 23. Μέτρηση Ακεταλδεύδης
 24. Μέτρηση Αφομοιώσιμου Αζώτου
 25. Μέτρηση Ασκορβικού Οξέως
 26. Δοκιμές Υλικών Κολλαρίσματος
 27. Δοκιμές Υλικών